Menu

我的研华会员注册

「我的研华」为研华客户专属博彩线上导航平台。成为研华会员,您将收到最新二八杠线上开户资讯、研讨会邀请和线上商店特殊优惠。

立即注册,启用您的会员博彩线上导航!

注册

工业无线通讯设备

研华的工业级无线官方网赌娱乐包括:WLAN(无线局域网)、移动蜂窝网络、提供IEEE 802.11a/n & b/g/n AP,串口至WLAN,串口至移动蜂窝网络(GPRS/GSM、3G UMTS/HSDPA)设备博彩线上导航器。研华的工业无线官方网赌娱乐提供优越的数据传输和连通性,便于随时随地实时访问网络资源。

二八杠线上开户型录

相关资源

Contact Advantech

400-810-0345(销售)
400-810-8389(客服)

Contact Advantech